Haj Origó – H. Origó Bt. szerzői jogok

 

A www.hajorigo.hu oldalon található termékek azok egyedi jellege miatt szerzői jog által védettek, ezért azok másolása, akár részben vagy egészben, illetve hasonló, a hajorigo.hu által forgalmazott termékekkel egyező ipari, technikai és design megoldások alkalmazása más személyek által tilos, az bűncselekményt valósít meg ! Minden, a hajorigo.hu által forgalmazott termékekkel kapcsolatos szerzői jog a H. Origó Bt. kizárólagos tulajdona! A H. Origó Bt. fenntart minden jogot a szerzői jogának sérelme esetére, ide értve a teljes körű kártérítési igényét és egyéb polgári jogi igények érvényesítése iránti jogát, illetve büntetőeljárási feljelentés esetét is

Az internetes szerzői (digitális) jogok megsértése büntetendő, akár egy bolti lopás. A www.hajorigo.hu oldalon található minden tartalom (szöveg, kép, logo, bármely technikai megoldás, design, stb.) a H. Origó Bt. kizárólagos tulajdona. Ezt a tartalmat más – tőlünk függetlenül alkalmazott – internetes keresők, és egyéb oldalak is beolvassák, tehát nem csak közvetlen a www.hajorigo.hu oldalról érhető el. Így a hiperlink általi, vagy más nem közvetlen elérés  alkalmazása sem jogosít fel senkit képeink vagy szövegeink üzleti vagy egyéb célú másolására, használatára.

Oldalunk bármely képpel ellátott vagy szöveges része on-line vagy nyomtatott sokszorosítás, nyilvános közzététel céljából együtt és külön-külön is csak előzetes írásbeli engedélyünkkel használható. A másodközlésnek* meg kell felelnie a Polgári Törvénykönyvről szóló 1957. évi IV. tv., a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a Sajtóról szóló 1986. évi II. tv. illetve egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek.

* (Másodközlés: idézőjelbe teszi a másolt tartalmat és alá írja az eredeti forrás elérhetőségét, azaz: forrás: www.hajorigo.hu).

A szerzői jogok sértése kifejezetten tilos és büntetendő! Jogsértő és büntetendő magatartás, cselekmény észlelése esetén azonnal rendőrségi feljelentést teszünk!

Adatvédelem  Szerződési feltételek